• Ut- och invändig rengöring av innedelens förångarbatteri
  • Rengöring av filter
  • Demontering och rengöring av innedelens fläkthjul
  • Demontering och rengöring av innedelens droppskål
  • Ut- och invändig rengöring av kondensator batteri
  • Kontroll av funktion och drifts parametrar
  • Kontroll av in- och utblås temperatur samt strömförbrukning
  • Vid behov utföres även kontroll av köldmediets arbetstryck
  • Genomgång på platsen av drift och skötsel

Tidsåtgång: 1-2 timmar, eller efter behov.
Pris: 1975 kr inkl. moms och resa.

Om det finns fler innerdelar erbjuder vi reducerat pris på de andra innerdelarna.

Kort om oss

Roines Kyl & Värmeteknik tillhandahåller försäljning av luftvärmepumpar och luftkonditionering. Samt service och reparation. Vi hjälper dig med att reparera och underhålla din värmepump eller luftkonditionering, oavsett fabrikat.

Läs om ROT-avdrag

Kontaktuppgifter

Tel. 073-181 35 89
E-post: roine@rointeskvt.se

Adress: Husby-Sjutolfts-Sävsta 37
749 50  EKOLSUND

Ring 073-181 35 89

Kontakta oss för en fri offert och hembesök Svar inom 24h

En luftvärmepump redan efter ett år kan ha tappat en tredjedel av sin kapacitet, en luftkonditionering kan börja läcka vatten p.g.a att innerdelens förångningsbatteri blivit igensatt av damm som tagit sig igenom filtren, med regelbunden service undviker man detta. Vi har certifierade tekniker och erbjuder underhållsservice i förebyggande syfte.

Visste Ni att...

Vår heltäckande service består av:

För ett bättre klimat, varmt som kallt!

Service & Rengöring